Działka dla dewelopera blisko morza.

kołobrzeski, Ustronie Morskie

2 497 440 PLN

Numer oferty22260
Typ transakcjiSprzedaż
Cena2 497 440 PLN
Powierzchnia1 936 m2
Cena za m21 290 PLN / m2
Przeznaczeniemieszkaniowo-usługowe
Typ działkiusługowa
Szerokość45
Długość43
Typ ogrodzeniasiatka
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazw drodze
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka dla dewelopera blisko morza. (kołobrzeski, Ustronie Morskie)

OFERTA DLA DEWELOPERA - INWESTORA, POD BUDOWE HOTELU, PENSJONATU itp.

Ustronie Morskie na sprzedaż nieruchomość gruntowa o pow. 1.936 m2, częściowo zabudowana, przeznaczona pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Atrakcyjna lokalizacja - działka położona w centrum nadmorskiej miejscowości wczasowo-letniskowej ok. 500 m od morza, w sąsiedztwie nowych obiektów mieszkalno-pensjonatowych.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona na terenie oznaczonym symbolem 17 UTM.

- maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki,
- wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym:
- minimalna powierzchnia czynna biologicznie 15 % pow. działki.

Nieruchomość stanowią dwie sąsiednie wydzielone geodezyjnie działki gruntu:

1) działka o pow. 930 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem o łącznej pow. użytkowej 109 m2.
Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem mieszkalnym, murowany, ocieplony styropianem z elewacją.
2) działka o pow. 1.006 m2 - niezabudowana.

Uzbrojenie:
energia, woda, kanalizacja - przyłącza w budynku,
gaz - w ulicy przy działce.

Kształt działki prostokątny o wym. 43m x 45 m
Klasyfikacja użytków: B - 0,0930 ha, Bz - 0,1006 ha.

Nieruchomość z z dwustronnym wjazdem, położona pomiędzy ulicą główną i osiedlową.
Teren działki ogrodzony siatką oraz zagospodarowany - trawniki, nasadzenia.

Transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Wydanie nieruchomości - do uzgodnienia

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) przeznaczenie terenu:
- zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę, należy kształtować jako budynki wolnostojące usługowe, mieszkalno-usługowe lub mieszkalne jednorodzinne.
3. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:
a) budynków usługowych, w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi);
b) budynków mieszkalno - usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi);
c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi).
4. Zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym.
5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 60 %. 6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 15 %.
7. Budynki garażowe i gospodarcze należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.
8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°- 45°.
3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- nie ustalone w planie zasady zabudowy - zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi
4) zasady podziału terenu:
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- na cele zabudowy mieszkaniowej - 800 m2;
- na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 1500 m2;
- na cele zabudowy usługowej - 2500 m2; z zastrzeżeniem treści § 16 uchwały
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w §13 uchwały
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- nie występują
7) zasady obsługi w zakresie komunikacji:
- dojazd do terenu z: 7KD(D), 48KD(Z), 8KDW
- minimalna ilość miejsc postojowych określona w planie nie dotyczy istniejącego zainwestowania, o ile nie ma możliwośc i zrealizowania miejsc postojowych ze względu na istniejącą powierzchnię zabudowy.
8) zasady obsługi w zakresie Infrastmktury technicznej
- obowiązują zasady określone w § 17 uchwały
9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych
- dla nieruchomości położonych w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w§ I 5 uchwały.
10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu
- nie występuje
11) powierzchnia terenu [m2]
- ok. 10.874


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Ustronie Morskie

Kontakt