Teren inwestycyjny dla dewelopera

kołobrzeski, Kołobrzeg, Radzikowo I, Bydgoska

2 000 000 PLN

Numer oferty22572
Typ transakcjiSprzedaż
Cena2 000 000 PLN
Powierzchnia1 860 m2
Cena za m21 075 PLN / m2
Typ działkibudowlana
Przeznaczeniemieszkaniowo-usługowe
Długość43
Szerokość43
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogikostka
Powierzchnia mieszkalna1 674
Powierzchnia zabudowy30
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Wysokość min.12.5
Prąddo 100m
Wodamiejska
Gazmiejski
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Teren inwestycyjny dla dewelopera (kołobrzeski, Kołobrzeg, Radzikowo I, Bydgoska)

OFERTA DLA INWESTORA

Kołobrzeg ul. Bydgoska róg ul. Opolskiej na sprzedaż uzbrojona działka budowlana o pow. 1.860 m2

Działka w kształcie kwadratu
o wymiarach ok. 43 m x 43 m

Uzbrojenie:
pełne w terenie przy działce.

Użytkowanie wieczyste gruntu:
do dnia 2092-12-30

Cena sprzedaży:
2.000.000,- zł plus 23 % VAT razem 2.460.000,- zł

Funkcja działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:

81. 1. Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem MN24 o powierzchni ok. 1,4513 ha, ustala się:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe, z zastrzeżeniem lit. b i c,
b) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN19 budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, budynki gospodarcze i garażowe,
c) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami MN61, MN62 i MN63 budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe,
d) powierzchnię zabudowy: - dla zabudowy wolnostojącej: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy bliźniaczej: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: - nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, - nie większy niż 1,6 dla działki budowlanej,
g) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 12,0 m, - dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m,
h) geometrię dachów: dachy strome dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55° i/lub dachy płaskie;3) w zakresie warunków scalania i podziału działek:
a) nakaz scalenia i podziału działek położonych na terenach elementarnych oznaczonych symbolami MN18 i MN19,
b) powierzchnię nowo wydzielonej działki: - dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 600 m2 , - dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 350 m2 , - dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 250 m2 ;
c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki: - dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 18,00 m, - dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 12,0 m, - dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 6,0 m;
4) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 600 m2 ,
b) dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 350 m2 ,
c) dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 250 m2 ;
5) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2. 2. Obszary i obiekty zabytkowe: tereny elementarne oznaczone symbolami MN15, MN18, MN19 i MN20 znajdują się, zgodnie z rysunkiem planu:
1) w granicy strefy E ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu;
2) w granicach stref E ochrony konserwatorskiej ekspo


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Radzikowo I, Bydgoska

Kontakt