Stojkowo działki budowlane

kołobrzeski, Dygowo, Stojkowo

115 000 PLN

Numer oferty24185
Typ transakcjiSprzedaż
Cena115 000 PLN
Powierzchnia3 022 m2
Cena za m238 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Prądpowyżej 100m
Wodawłasna
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Warunki zabudowyTak zostały wydane pod budowę domu jednorodzinnego.
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Stojkowo działki budowlane (kołobrzeski, Dygowo, Stojkowo)

STOJKOWO 2 km od Dygowa, na sprzedaż 1 działka z udziałem w drodze z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Działka położona jest w pobliżu drogi asfaltowej prowadzącej z Dygowa do Ustronia Morskiego w odległości ok. 3 km do drogi krajowej nr. 163 Kołobrzeg - Wałcz.

Właściciel posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy (szczegółowy opis poniżej)

Wjazd na działki z drogi szutrowej nr 285 na drogę wewnętrzną nr 269/18

Uzbrojenie:
- droga szutrowa, woda, kanalizacja, gaz.
- droga asfaltowa prąd na łączeniu drogi asfaltowej z drogą szutrową oraz kanalizacja, telefon, woda

link do filmu:
youtu.be/58MjVcqnBL0

nr działki 296/24 pow. 3022 m2 Cena: 115.000,- zł

nr działki 296/18 pow. 3019 m2 droga wewnętrzna

Ustalenia dotyczące decyzji o warunkach zabudowy:

- budynek mieszkalny jednorodzinny: dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w stromym dachu;
- dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do obowiązującej linii zabudowy;
- kąt nachylenia połaci dachowych 35°- 45°;
- kalenica główna o wysokości do 8,0 m do 9,0 m;
- gzyms lub okap dachu - min. 2,8 m n.p.t.
- maksymalna wysokość- 3,5 m n.p.t.;
- pokrycie dachu - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglanym;
- szerokość elewacji frontowej - 10,0 - 15,0 m;
- w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny;
inne:
- linia zabudowy - obowiązująca, 20,0 m od granicy z drogą powiatową - pod pojęciem obowiązująca linia zabudowy należy rozumieć linię do której musi przylegać 80% szerokości ściany budynku mieszkalnego, okapy i gzymsy mogą być wysunięte nie więcej, aniżeli 0,5 m przed linię zabudowy,
a) balkony, wykusze, schody wejściowe, tarasy i przedsionki do 1,5 m;
- linia zabudowy nie dotyczy obiektów małej architektury, podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu oraz infrastruktury technicznej;
- powierzchnia zabudowy do 150,0 m2;
- pow. biologicznie czynna min. 80% pow. działki;
- zakaz stosowania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych i innych pełnych.

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - nie występują.
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej - zgodnie pismem MWiK Kołobrzeg L.dz. 10509/5;
- odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacyjnej - zgodnie pismem MWiK Kołobrzeg dz. 10509/5;
- zaopatrzenie w energię elektryczną- sieci - zgodnie oświadczeniem Energa Operator dnia 17 czerwca 2014 r. znak EOP-55-000620-2014;
- dostęp do drogi publicznej - działka posiada dostęp do drogi powiatowej położonej na działce Nr 289;
- gromadzenie i segregacja odpadów, wywóz na składowisko odpadów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, na działce zlokalizować miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem segregacji;
- należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi odległości od istniejącej infrastruktury technicznej i budowli lub je przebudować.

Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich- należy spełnić wszystkie warunki normowe wynikające ze stosownych przepisów tak, ażeby zaprojektować i zrealizować obiekt, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie występują.

Inne ustalenia:

- dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez działkę Nr 296/18.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Dygowo, Stojkowo
Film

Kontakt