Budzistowo działka budowlana o pow. 1.591 m2

kołobrzeski, Kołobrzeg, Budzistowo, Stare Miasto

289 000 PLN

Numer oferty24188
Typ transakcjiSprzedaż
Cena289 000 PLN
Powierzchnia1 591 m2
Cena za m2182 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość26
Długość61.7
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Liczba kondygnacji2
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Sąsiedztwodomki jednorodzinne
Warunki zabudowyplan zagospodarowania
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Budzistowo działka budowlana o pow. 1.591 m2 (kołobrzeski, Kołobrzeg, Budzistowo, Stare Miasto)

Budzistowo ul. Stare Miasto na sprzedaż niezabudowana działkę budowlana o powierzchni 1.591 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolno stojące lub bliźniacze.

Wymiary działki:
szerokość:
- 27 m w najgrubszym miejscu
- 25 m w najwęższym miejscu
długość:
- ok. 71,7 m

Działka położona jest w cichej i spokojnej okolicy blisko Kołobrzegu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie z dobrym bezpośrednim dostępem do drogi i uzbrojeniem.
Budzistowo to prestiżowa, dynamicznie rozwijająca się sypialnia Kołobrzegu.

Działka posiada pełne uzbrojenie:
- prąd,
- wodę,
- kanalizację,
- gaz, które znajdują się w drodze.

Dojazd do działki poprzez drogę wykonana z płyt betonowych.

Teren działki jest płaski, bez nasadzenia i bez ogrodzenia.

Najbliższą zabudowę stanowią nowe domy jednorodzinne w niedalekiej odległości znajduje się las, rzeka oraz dużo zielonej przestrzeni gdzie można odpocząć na łonie natury.

W Budzistowie ostatnio oddano do użytki galerię handlową KARUZELA oraz market budowlany LERUA MERLIN co jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność tej miejscowości. W pobliżu przebiega droga ekspresowa S3 ze Szczecina do Gdańska.
Zapraszam na prezentację nieruchomości.

Poniżej wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

1. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: D1a MN o pow.0,4574 ha, D1b MN o pow. 0,9922 ha, D1c MN o pow. 1,0769 ha, D1d MN o pow. 0,6017 ha obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca i bliźniacza; garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i 7,5 m od dróg wewnętrznych;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - 25%;c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki lub terenu 60%;
d) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m;
e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kalenica o długości min. 50% długości ściany frontowej;
f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z § 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej część terenu znajduje się w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 10 planu;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - część terenu znajduje się teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym Kołobrzeg II" utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) zachowuje się istniejące wydzielenia działek z możliwością regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) min. szerokość granicy frontowej nowych działek - wolnostojących 25,0 m, bliźniaczych 15,0 m, (nie dotyczy działek narożnych dla których szerokości frontu działki może wynosić 15,0 m);
8) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd z przyległej drogi gminnej;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Budzistowo, Stare Miasto

Kontakt