Działka na sprzedaż

kołobrzeski, Kołobrzeg, Stary Borek

548 340 PLN

Numer oferty24335
Typ transakcjiSprzedaż
Cena548 340 PLN
Powierzchnia2 886 m2
Cena za m2190 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość44.6
Długość65.2
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka na sprzedaż (kołobrzeski, Kołobrzeg, Stary Borek)

Stary Borek - na sprzedaż działka budowlana o pow. 2.886 m2 przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym.

W pobliżu działki znajduje się jezioro Borek

Lokalizacja:

Stary Borek cicha i spokojna miejscowość z dogodnym dojazdem do turystycznego Grzybowa i Kołobrzegu - położona ok. 3 km od morza.

Link do krótkiego filmiku:
https://youtu.be/19KPmXPPK-A

Działka położona między zielenią lasu a sąsiadującym domem jednorodzinnym w enklawie ciszy, zieleni i spokoju.

Kształt działki prostokątny o wymiarach:
długość ok. 65 m x ok. 44 m szerokość

Uzbrojenie terenu:
- prąd,
- woda,
- kanalizacja,
- gaz,
- kabel telefoniczny
Wszystkie media do 50 m od działki

Stan prawny:
grunt własność.

Funkcja działki w planie zagospodarowywania:
Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami D6a MN, D6b MN obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę;
c) dopuszcza się rozbudowę oraz budowę nowych budynków zgodnie z warunkami zawartymi poniżej i rysunkiem planu miejscowego;
d) fronty budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizować od strony przyległych dróg;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna 7,5 m od linii rozgraniczającej przyległych dróg;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 60%;
d) wysokość kalenicy głównej budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 8,5 m;
e) geometria dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej;
f) zabudowa garażowa i gospodarcza poza tylną ścianą budynku mieszkalnego przyległego do drogi powiatowej, zabudowę, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego należy wykonać zgodnie z § 7 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody - teren zgodnie z rysunkiem planu miejscowego znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleń planu miejscowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) teren D6a MN znajduje się w obszarze projektowanej strefy B ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne jest historyczne rozplanowanie oraz zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych;
b) budynek mieszkalny na D6a MN zawiera wartości zabytkowe i proponowany jest do objęcia ochroną ustaleniami planu miejscowego;
c) warunki ochrony strefy i budynku zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w § 10 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych jednostka znajduje się w obszarze oraz terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleń planu miejscowego;
7) zasady i warunki podziału nieruchomości dopuszcza się podział zgodnie z § 11 ustaleń planu miejscowego;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące i zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleń planu miejscowego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla terenu, dla którego ustalenia w zmienionym i aktualnym planie są tożsame, dla pozostałego terenu 30%.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Stary Borek
Film

Kontakt